1. VIDEO - mācībstundas, lekcijas, u.c.

1.6. Oskara Zapacka iedvesmas stāsts (2022)