4. MOTIVĀCIJAS VĒSTULES SASTĀDĪŠANA

4.1. PADOMI LIETOTĀJIEM

Kā uzrakstīt labu motivācijas vēstuli

Motivācijas vēstule ir iespēja pastāstīt par vēlēšanos strādāt konkrētu darbu vai pieteikties uz konkrētu piedāvājumu, kā arī paskaidrot, kāpēc pieteicējs sevi uzskata par labāko kandidātu. Savā motivācijas vēstulē labāk ir atsaukties uz konkrētiem piemēriem, kas minēti CV, un aprakstīt, kāpēc tie ir svarīgi vakancei.

Jālasa rūpīgi

Vakances apraksts ir rūpīgi jāizlasa, lai motivācijas vēstulē varētu norādīt prasmes, kas atbilst konkrētās vakances prasībām.

Jāizmanto atslēgvārdus

Uzskaitot savas vispārīgās prasmes (punktualitāte, organizācija, darbs komandā u.c.), kas atbilst vakances prasībām, jāizmanto vakancei atbilstošus atslēgvārdus.

Vēstules teksts jāsadala īsās rindkopās, kurās skaidri aprakstīti atsevišķi aspekti.

Jāuzzina vairāk par darba devēju

Jāvelta laiks tam, lai gūtu vērtīgu ieskatu darba devēja organizācijas kultūrā, un motivācijas vēstulē būtu jāatsaucas uz vēstules autoram svarīgiem aspektiem.

Rakstiet īsi

Motivācijas vēstulei nevajadzētu būt garākai par vienu lappusi.

  • Pirmā rindkopa – motivācija pieteikties,
  • Otrā rindkopa – kāpēc kandidatūra ir vispiemērotākā konkrētajai vakancei,
  • Trešā rindkopa – kāpēc konkrētais uzņēmums ir piemērots.

Jāizsakās lietišķā stilā

Izvairieties no sarunvalodas vārdiem. Vēstule jāraksta lietišķi un pieklājīgi, un jāpārliecinās, ka motivācijas vēstulē nav drukas kļūdu.

Jāizmanto vienkāršs burtu šrifts

Tekstam labāk nelietot dekoratīvus šriftus, bet gan izvēlēties standarta šriftu standarta lielumā (11–12) un optimālas atstarpes starp rindām (1 vai 1,5).