5. IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS

Europass platformas sadaļā „Mācies Eiropā” ir atrodama plaša informācija par izglītības iespējām Eiropas valstīs. Interesenti var meklēt konkrētus kursus vai studiju programmas dažādās Eiropas valstīs, kā arī atrast informāciju par iestādēm, kas ir atbildīgas par izglītības jautājumiem (piemēram, augstāko izglītības iestāžu saraksts, neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšana, utt.) konkrētajā valstī.