5. IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS

5.1. Atrodi izglītības iespējas

Informācija par izglītības programmām un kursiem ir apkopota no ES valstu izglītības iespēju datubāzēm. Pašlaik portālam informāciju iesniedz sekojošas valstis: Beļģija, Čehija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Islande, Latvija, Lietuva, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Serbija, Slovēnija, Turcija, Ungārija, Vācija, Zviedrija. 

Daļa valstu izglītības iespējas piedāvā tikai nacionālajā valodā, kamēr citās tās ir arī angļu valodā. Informācija joprojām tiek papildināta un arvien vairāk izglītības iespējas būs pieejamas angļu valodā.

Mācību iespējas var meklēt pēc atslēgvārda, valsts, Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņa un tematiskās jomas. 

Saite uz Europass platformas sadaļu: https://europa.eu/europass/lv/find-courses