5. IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS

5.2. Informācija un atbalsts

Apakšsadaļā „Informācija un atbalsts” var atrast plašu informāciju par tēmām, kas saistītas ar izglītības sektoru 35 valstīs. Katras valsts profils satur informāciju par Nacionālo Europass centru, kā arī par izglītības iespēju meklētājiem noderīgām valsts un Eiropas iestādēm.


Saite uz Europass platformas sadaļu "Mācieties Eiropā | Informācija un atbalsts"

Zemāk attēlā redzams Luksemburgas piemērs.

https://europa.eu/europass/lv/country/learn-luxembourg