5. IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS

5.3. Plānojiet savas mācības

Šajā sadaļā sniegti padomi, kā Europass portālu var izmantot, lai saņemtu ieteikumus izglītības turpināšanai. Izveidotajā Europass profilā iekļaujot informāciju par prasmēm, kas iegūtas gan formālā, gan neformālajā un ikdienas izglītībā, kā arī par interesēm un karjeras mērķiem, var saņemt saites uz izglītības iespējām, kas var sekmēt mērķu sasniegšanu. Izglītības iespēju piedāvājumu saņemšana ir atkarīga no datubāzē pieejamo iespēju saskaņotības ar konkrētajiem karjeras mērķiem.Saite uz Europass platformas sadaļu: https://europa.eu/europass/lv/learn-europe/plan-your-learning