6. DARBA IESPĒJAS

6.2. Informācija un atbalsts

Apakšsadaļā „Informācija un atbalsts” aplūkojama informācija par Nacionālo Europass centru, kā arī par citiem darba meklētājiem noderīgām valsts un Eiropas Savienības iestādēm, kas ir saistītas ar nodarbinātību attiecīgajā valstī. 


Saite uz Europass mājaslapas sadaļu: https://europa.eu/europass/lv/work-europe-information-and-support

Pie valsts iestādēm visbiežāk ir informācija par dienestiem, kas sniedz atbalstu bezdarbniekiem un vakanču portāli. 

Sadaļā par Eiropas Savienības iestādēm visbiežāk ir informācija par ENIC/NARIC diplomatzīšanas centriem, Eurodesk, Erasmus+ nacionālajām aģentūrām u.c.


Attēlā redzams Latvijas un Somijas piemērs.