6. DARBA IESPĒJAS

6.4. Strādā ārzemēs

Sadaļā "Strādā ārzemēs" norādīti soļi, lai gatavotos darbam ārzemēs. Ir ieteikts uzzināt iegūtās izglītības, jeb kvalifikācijas, līmeni un to salīdzināt ar attiecīgās valsts nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru, lai saprastu darba tirgus kontekstu. Tālāk nepieciešams pārbaudīt, vai iecerētais darbs mērķa valstī ir veicams reglamentētas profesijas pārstāvjiem. Sniegtas norādes, kā rīkoties, ja nepieciešams atzīt reglamentētas, kā arī nereglamentētas profesijas veikšanai iegūto kvalifikāciju un arī padomi dokumentu sakārtošanai, lai tos iesniegtu ārvalstu personāla speciālistiem.


Saite uz Europass platformas sadaļu: https://europa.eu/europass/lv/preparing-work-abroad