7. CITAS EUROPASS PLATFORMAS IESPĒJAS

Šajā sadaļā atrodama plašāka informācija par Europass platformā atrodamajiem rīkiem un iespējām, kā:

  • manu bibliotēku;
  • nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru salīdzināšanu; 
  • digitālo prasmju pārbaudi; 
  • pieteikumu pārvaldnieku; 
  • darba un prasmju tendencēm.

„Mana bibliotēka” ir pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem, kamēr citi rīki ir pieejami ikvienam.