7. CITAS EUROPASS PLATFORMAS IESPĒJAS

7.2. Salīdzini nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras (NKI)

Sadaļā par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI) var savstarpēji salīdzināt nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras (NKI). EKI ir kvalifikāciju klasifikācijas sistēma, kas ļauj sakārtot kvalifikācijas 8 hierarhiskos līmeņos. Atverot šo rīku, lietotājiem ir iespēja izvēlēties divas valstis, kuru NKI tie vēlas salīdzināt. Salīdzinot NKI, lietotāji var apskatīt, kādam līmenim atbilst noteiktu valstu kvalifikācijas attiecībā pret EKI. Piemēram, var izvēlēties Latviju un noskaidrot, kādas kvalifikācijas noteiktā valstī atbilst bakalaura diplomam (LKI 6. līmenis).


Saite uz Europass mājaslapas kvalifikāciju ietvarstruktūru salīdzināšanas rīka sadaļu: https://europa.eu/europass/lv/compare-qualifications