7. CITAS EUROPASS PLATFORMAS IESPĒJAS

7.3. Digitālo prasmju pārbaude

Digitālās prasmes ir svarīgas studijām, darbam, lai piekļūtu pakalpojumiem un iegādātos preces, kā arī sazinātos ar draugiem un ģimeni. Europass platforma piedāvā veikt testu un uzzināt vairāk par savām digitālajām prasmēm, noskaidrot savu prasmju līmeni, lai noskaidrotu, ko ir vērts pilnveidot.


Pārbaudiet digitālās prasmes


Saite uz Europass platformas sadaļu: https://europa.eu/europass/digitalskills/screen/home?lang=lv&referrer=epass&route=%2Flv

Kuras kompetenču jomas testā tiks pārbaudītas?

Prasme strādāt ar informāciju un datpratība

Testā tiek pārbaudītas prasmes meklēt dažādu veidu digitālo saturu (datnes, tīmekļvietnes utt.), tam piekļūt un tajā orientēties. Runa ir arī par prasmi salīdzināt dažādus informācijas avotus un izprast, kuri no tiem ir uzticami. Šajā jomā ietilpst arī prasme saglabāt, pārvaldīt un kārtot mapes un dažādus datņu veidus.

Komunikācija un sadarbība

Testā tiek pārbaudītas prasmes izmantot digitālās tehnoloģijas, lai mijiedarbotos, komunicētu un sadarbotos ar citiem cilvēkiem. Komunikācija un sadarbība ietver prasmi iesaistīties sabiedrības dzīvē ar publisku un privātu digitālo pakalpojumu palīdzību, kā arī prasmi pārvaldīt savu identitāti un reputāciju tīmeklī.

Digitālā satura radīšana

Testā tiek pārbaudītas prasmes veidot un rediģēt dažādu veidu digitālo saturu, tostarp teksta un multivides dokumentus. Runa jo īpaši ir par prasmēm, kas ir vajadzīgas, lai uzlabotu un integrētu dažādu veidu informāciju un saturu. Šī joma ietver prasmi izprast, kā darbojas autortiesības un licences un kā izstrādāt komandas datorsistēmai.

Drošība

Testā tiek pārbaudītas prasmes aizsargāt ierīces, saturu, personas datus un privātumu, pateicoties izpratnei par riskiem un apdraudējumiem digitālajā vidē. Šī joma skar prasmes, kas ir vajadzīgas, lai aizsargātu fizisko un psiholoģisko veselību un spētu saprast digitālo tehnoloģiju lomu sociālajā labklājībā. Būtiska ir arī izpratne par digitālo tehnoloģiju lietošanas ietekmi uz vidi.

Problēmu risināšana

Testā tiek pārbaudītas prasmes, kas ļauj identificēt vajadzības un tehniskās problēmas, kā arī izvēlēties piemērotus tehnoloģiskos risinājumus, lai tās atrisinātu. Aizpildot testu, izvērtē prasmes, kas ir vajadzīgas, lai izmantotu digitālos rīkus jauninājumu ieviešanai procesos un produktos. Šī joma ietver arī spēju izprast, kuras digitālās kompetences ir jāpilnveido, un spēja sekot līdzi digitālajam progresam.