2. EUROPASS PROFILA IZVEIDOŠANA

2.3. Prasmju un sasniegumu pievienošana profilam

Pirmo reizi veidojot Europass CV, Jums papildus darba pieredzei un iepriekšējai izglītībai būs jānorāda valodu un digitālās prasmes. Pēc profila pabeigšanas, to apskatot, vēlreiz tiek piedāvātas daudz plašākas iespējas. Galvenajā profila sadaļā („Mans Europass”), varat izvēlēties „Skatīt visu profilu”.

Europass reklāmas profils (Jānis Ozols)

Profila apakšā ir iespēja pievienot jaunu sadaļu. Tas Jums ļaus profilu papildināt ar citām prasmēm vai sasniegumiem, kurus vēlaties iekļaut savā CV.

No saraksta varat izvēlēties:

 • Apbalvojumi un godalgas;
 • Brīvprātīgais darbs;
 • Konferences un semināri;
 • Organizatora prasmes;
 • Projekti;
 • Publikācijas;
 • Radošie darbi;
 • Rekomendācijas;
 • Saziņas un saskarsmes prasmes;
 • Sociālās un politiskās darbības;
 • Tīkli un piederības;
 • Vadības un līderības prasmes;
 • Vaļasprieki un intereses.

Ja vēlaties iekļaut kādu citu prasmi vai sasniegumu, kas šajā sarakstā nav, tad varat izvēlēties „Cits”. Tas Jums dos iespēju norādīt sadaļas nosaukumu, un pievienot aprakstu.


Euroguidance Latvija izveidotais metodiskais materiāls transversālo prasmju apzināšanai

Euroguidance tīkla Latvijas centrs ir izveidojis metodisko materiālu – kāršu komplektu “100 ESCO transversālās prasmes”. Transversālo prasmju kārtis ir izveidotas, balstoties Eiropas prasmju, kompetenču un profesiju (ESCO) portāla datubāzē. No kopējās datubāzes, kas satur 13 890 zināšanas, valodu prasmes un zināšanas, prasmes un transversālās prasmes un iemaņas, ir izvēlētas transversālās prasmes un iemaņas (kopā 100). 

Tieši transversālās prasmes, kā jau nosaukumā teikts, ir ar plašāko pielietojumu – tās nesaistās ar kādu atsevišķu nozari var nodarbošanos, bet der visur. ESCO/EQF ekspertu grupas par transversālām prasmēm un kompetencēm gala ziņojumā ir skaidrojums: “Transversālās prasmes un kompetences (TSC) ir apgūtas un pārbaudītas spējas, kuras parasti uzskata par nepieciešamām vai vērtīgām efektīvai darbībai praktiski jebkura veida darbā, mācībās vai dzīvē. Tās ir “transversālas”, jo nav saistītas tikai ar kādu konkrētu kontekstu (darbu, profesiju, akadēmisko disciplīnu, pilsonisko vai kopienas iesaisti, profesionālās darbības nozari vai nozaru grupu utt.)".

Saskaņā ar (BerterlsmannStiftung-Cedefop) ziņojumu, transversālo prasmju apzīmējumi ir noderīgi, pētot darba tirgus vakances, veidojot atbilstošu CV, kā arī izglītības satura pilnveidei un neformālās un ikdienējās izglītības atzīšanai. 

Plašāka informācija par metodisko materiālu pieejama VIAA Euroguidance karjeras bibliotēkas sadaļā "metodikas".