10. Noderīgas saites: Eiropas mobilitātes tīkliEuropass

Europass ir iniciatīva, ko izveidoja Eiropas Komisija, lai palīdzētu cilvēkiem vieglā un saprotamā veidā atspoguļot savas prasmes, pieredzi, izglītību un intereses. Kā arī Europass ir tiešsaistes rīku un informācijas kopums, kas visiem Europass lietotājiem palīdz visos mācību un karjeras posmos.

Euroguidance

Eiropas Komisijas Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla – Euroguidance uzdevumus Latvijā veic Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departaments. Euroguidance mērķis ir veicināt karjeras attīstības atbalsta sistēmas (KAAS) politiku un praktisko darbību, sniedzot informāciju politikas plānotājiem un atbalstu karjeras konsultantiem un citiem sistēmas pārstāvjiem.

Eurodesk

Eurodesk ir Eiropas jaunatnes informācijas tīkls, kas sniedz informāciju un konsultācijas jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem par dažādām mobilitātes iespējām Eiropā.

EURES

EURES ir Eiropas valstu Nodarbinātības dienestu, dalībnieku un partneru tīkls, kura galvenais uzdevums ir sniegt atbalstu tiem darba ņēmējiem un darba devējiem, kuri vēlas izmantot Eiropas darbaspēka mobilitātes iespējas.