6. DARBA IESPĒJAS

6.5. Darba un prasmju tendences

Europass platformā 2023. gada vasarā tika ieviests jauns rīks „Darba un prasmju tendences”, kas lietotājiem ļauj izvēlēties Eiropas valstis un noskaidrot, kādas šajās valstīs ir 10 populārākās profesijas. Katrai profesijai ir īss apraksts, kas vēl ietilpst šīs profesijas grupā un kādu īpatsvaru šīs profesijas grupa veido no kopējām vakancēm darba sludinājumu portālos.

Rīks lietotājiem ļauj meklēt konkrētas profesijas. Izvēloties kādu profesiju, ir iespējams noskaidrot, kurās Eiropas valstīs šī profesija ir vispieprasītākā.Rīkā arī var aplūkot plašu profesiju klāstu. Katrai profesijai ir piedāvātas 10 svarīgākās prasmes katrai profesijai. Katrai prasmei ir īss apraksts par to, kādas vēl prasmes ietilpst šajā prasmju grupā.Rīks ir pieejams ikvienam. Lai piekļūtu rīkam, nav nepieciešams Europass profils. Darba un prasmju tendenču rīkā sniegtā informācija par vakancēm dažādās profesiju grupās visā Eiropā tiek iegūta no Eurostat un Cedefop, kamēr informācija par aktuālākajām prasmēm katrā profesijā tiek iegūta no Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācijas (ESCO).