8. Europass dokumenti

8.2. Pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam

Europass pielikumu kvalifikāciju apliecinošam dokumentam pievieno Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 1.-4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju apliecinošam dokumentam – Europass pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam neaizvieto dokumenta oriģinālu, bet papildina un palīdz novērtēt apgūtās kompetences, nedodot papildu tiesības, t.sk., lai citu valstu iestādes oficiāli atzītu dokumenta oriģinālu. Izglītības iestāde kā kompetentā iestāde lejupielādē konkrētas profesionālās kvalifikācijas Europass pielikumu kvalifikāciju apliecinošam dokumentam, aizpilda to un izdod personām kopā ar profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu. 

Europass pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam satur izvērstu informāciju par: 

  • apgūtām zināšanām un prasmēm; 
  • profesijām kurās var strādāt kvalifikāciju apliecinošā dokumenta īpašnieks;
  • kompetentām organizācijām, kas nodrošina kvalifikāciju apliecinošā dokumenta atzīšanu; 
  • kvalifikāciju apliecinošā dokumenta līmeni;
  • uzņemšanas nosacījumiem nākamajā izglītības/ profesionālās apmācības līmenī un tā pieejamību. 
Informācija par Pielikumiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus izsniedz citās Eiropas valstīs, ir pieejama Europass platformā.

Latvijas Pielikumu kvalifikāciju apliecinošam dokumentam datubāze.