8. Europass dokumenti

8.3. Europass Mobilitātes apliecinājums

Mobilitāte Eiropā ir svarīga, lai veidotu konkurētspējīgu un dinamisku ekonomiku, kurā ievērojama nozīme ir prasmīgam un elastīgam darbaspēkam, kas spēj pielāgoties strauji mainīgajām darba tirgus prasībām. Mobilitāte ir periods, kuru cilvēks, neskatoties uz nodarbošanos, profesiju vai izglītību, pavada citā valstī, lai iegūtu jaunu pieredzi, zināšanas, prasmes un kompetences. Europass Mobilitātes apliecinājums ir Eiropas līmeņa dokuments, kurā uzskatāmā veidā ir parādītas prasmes un kompetences, ko tā īpašnieks ir ieguvis citā Eiropas valstī mācību, prakses, darba vai pieredzes apmaiņas laikā. 

Lai varētu saņemt Europass Mobilitātes apliecinājumu, ir jābūt nosūtošajai un uzņemošajai organizācijai. Europass Mobilitātes apliecinājuma veidlapas Latvijā izsniedz Nacionālais Europass centrs pēc nosūtošās organizācijas rakstiska pieprasījuma. 

Europass Mobilitātes mērķi: 

  • veicināt mobilitāti Eiropā mācību nolūkos;
  • palielināt Eiropas mobilitātes ceļā iegūtas pieredzes caurskatāmību un nozīmību; 
  • veicināt ārvalstīs iegūtas pieredzes atzīšanu. 
Kam ir tiesības saņemt Europass Mobilitātes apliecinājumu?

Jebkurai personai, kas dodas uz kādu Eiropas valsti, lai mācītos vai iegūtu darba pieredzi, neatkarīgi no vecuma un izglītības līmeņa. 

Kas izsniedz Europass Mobilitātes apliecinājumu?

Latvijā Europass Mobilitātes apliecinājumu izsniedz Latvijas nosūtošā organizācija, kas iesaistījusies mobilitātes projektā.

Kas aizpilda Europass Mobilitātes apliecinājumu?

Europass Mobilitātes apliecinājumu aizpildīšanā piedalās kā nosūtošā tā uzņemošā organizācija. Nacionālais Europass centrs katram aizpildītajam Europass Mobilitātes apliecinājumam piešķir īpašu numuru.

Europass mobilitāšu veidlapu paraugi:

Latviešu valodā

Angļu valodā

Plašāka informācija par Europass mobilitātes dokumentu pieejama Europass platformā. Piemēri, padomi un informācija par mobilitātes pieprasījumu ir pieejama nacionālajā Europass mājaslapā.