1. INFOGRAFIKAS

1.15. Karjeras attīstības atbalsta sistēmas dalībnieki un to lomas