1. INFOGRAFIKAS

1.14. Karjeras attīstības atbalsta sistēmas dalībnieki un to lomas