1. INFOGRAFIKAS

1.15. Mācību priekšmeti ir būtiska profesijas sastāvdaļa | Tehnoloģiju un zinātņu pamati

“Tehnoloģiju un zinātņu pamati” ir datorika, informātika, bioloģija, dabaszinības, fizika, ģeogrāfija, ķīmija, matemātika, tehniskā grafika un programmēšanas pamati.

Lejuplādēt pdf