1. INFOGRAFIKAS

1.16. Mācību priekšmeti ir būtiska profesijas sastāvdaļa | Priekšmetu cikls "Cilvēks un sabiedrība"

Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas, sports, psiholoģija, ekonomika, ētika, filozofija, kulturoloģija, politika un tiesības, psiholoģija un veselības mācība.

Lejuplādēt pdf