1. METODIKAS

1.18. Publikācija „Open the Door to the World – Views on Mobility Guidance from Up North”

Euroguidance Ziemeļu un Baltijas valstu pieredzes krājums par mobilitātes karjeras aspektiem.

Lejupielādēt pdf