1. METODIKAS

1.24. KOMPASS - palīglīdzeklis profesionālo un starpkultūru kompetenču apzināšanai (2012)

KOMPASS ir  metodiskais līdzeklis, kas palīdz formulēt ar darbu saistītas (tehniskās) prasmes, svešvalodu prasmes, sociālās prasmes un personiskās prasmes, ņemot vērā mobilitātes kontekstu. KOMPASS ir tulkots latviešu valodā – elektroniski ir pieejamas prasmju tabulas arī angļu, franču un vācu valodā, kas var atvieglot sarunas ar uzņemošajām organizācijām par mobilitātes programmas plānošanu un norisi.

Instrukcija KOMPASS izmantošanai pdf

Prasmju tabula: