1. METODIKAS

1.29. Karjeras konsultēšanas metodes (2009)

Šis karjeras konsultēšanā izmantoto metožu un tehnikas krājums iepazīstina ar galvenajiem klientu informēšanas, konsultēšanas un karjeras attīstības atbalsta instrumentiem.

Lejupielādēt pdf