1. METODIKAS

1.33. Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs. Skolotāja rokasgrāmata (2006)

Izdevums „Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs” ir rokasgrāmata skolotājiem, kas palīdzēs izzināt skolēnu pašattīstības ceļu, izpētīt karjeras iespējas un  karjeras plānošanas soļus.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Lejupielādēt pdf