1. METODIKAS

1.34. Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs. Darba burtnīca (2006)

Darba burtnīcā „Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs” ir apkopoti praktiski uzdevumi, kas profesionālo skolu audzēkņiem palīdzēs izzināt sevi, gūt priekšstatu par karjeras veidošanas posmiem un plānot to.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Lejupielādēt pdf