1. METODIKAS

1.37. Karjeras izglītība 9. klasē. Metodiskie ieteikumi (2006)

Metodiskais materiāls „Karjeras izglītība 9.klasē” palīdzēs klašu audzinātājiem un skolotājiem īstenot karjeras izglītību 9.klasēs. Materiālā iekļautās tēmas ietver: iegūstamās prasmes, tematisko nodarbību plānojumu, nodarbību paraugmoduļus, izdales materiālus, terminu vārdnīcu un ieteikumus darbam. Metodiskais līdzeklis ir daudzu praktiķu pieredzes rezultāts, kas izmantojams kā radošu ideju krātuve.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Lejupielādēt pdf