1. METODIKAS

1.39. Karjeras izglītība 7. klasē. Metodiskie ieteikumi (2006)

Brošūra „Karjeras izglītība 7. klasē. Metodiskie ieteikumi.” ir palīgs 7. klašu skolotājiem, kas veidots  atbilstoši 7. klases mācību programmai un vecumposma īpatnībām.  Brošūrā iekļautā informācija palīdzēs skolotājiem un klašu audzinātājiem rosināt savus skolēnus domāt par sevis izzināšanu,  novērtēt savas prasmes, mācēt atrast informāciju un mācīties pieņemt svarīgus lēmumus.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Lejupielādēt pdf