1. METODIKAS

1.42. Darba pasaules un karjeras iespēju izpēte (2004)

Metodiskais materiāls "Darba pasaules un karjeras iespēju izpēte" ir veidots ar mērķi palīdzēt skolotājam/klases audzinātājam profesionālās orientācijas darbā ar 7. - 8.klašu skolēniem, dodot ierosinājumus projekta nedēļas tematikai un metodoloģijai.

"Mērķtiecīgi vadīta karjeras iespēju izpēte ir darba un laika ietilpīgs process. Tādēļ projektu nedēļa būtu viens no veidiem, kā veiksmīgi izmantot mācību gadā atvēlēto laiku, lai saistoši un interesanti pētītu darba tirgu, profesijas un potenciālās karjeras iespējas. Projekts būtu arī vēl viena iespēja salīdzināt un samērot personīgos sasniegumus un īpašības ar prasībām, kas nepieciešamas konkrētai tālākai karjerai un mācībām. Tas varētu pozitīvi ietekmēt skolēnu attieksmi pret mācību procesu, sevis attīstīšanu un sekmēt apzinātu lēmumu pieņemšanu par turpmākās izglītības un potenciālo darba dzīves virzienu."

Lejupielādēt pdf