1. METODIKAS

1.4. KAA pasākumu plāna paraugs vispārējās izglītības iestādēm