1. METODIKAS

1.5. KAA pasākumu plāna paraugs vispārējās izglītības iestādēm