1. METODIKAS

1.10. KAA pasākumu plāna paraugs darbam ar izglītojamajiem speciālās izglītības programmās