1. METODIKAS

1.5. KAA pasākumu plāna paraugs darbam ar izglītojamajiem speciālās izglītības programmās