1. METODIKAS

1.7. KAA pasākumu plāna paraugs profesionālās izglītības iestādēm