1. METODIKAS

1.6. KAA pasākumu plāna paraugs profesionālās izglītības iestādēm