1. METODIKAS

1.11. KAA pasākumu plāna paraugs profesionālās izglītības iestādēm