1. METODIKAS

1.12. Rokasgrāmata individuālo karjeras konsultāciju īstenošanai