1. METODIKAS

1.7. Karjeras atbalsta soļi darbam ar vecākiem

Atbalsta materiāls pedagogiem karjeras konsultantiem darbam ar izglītojamo vecākiem paredzēts individuālas sarunas uzsākšanai un risināšanai ar izglītojamā vecākiem, lai informētu par izglītības iespējām un motivētu iesaistīties pieaugušo izglītībā. To var izmantot arī darbā ar citiem pieaugušajiem (piem., pedagogiem un skolas atbalsta speciālistiem).

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Lejupielādēt pdf:

Karjeras attīstības atbalsta soļi

Materiāla apraksts un lietošanas instrukcija