1. METODIKAS

1.6. Vadlīnijas karjeras attīstības atbalsta īstenošanai

Vadlīnijas karjeras attīstības atbalsta īstenošanai vispārējās, speciālās un profesionālās izglītības iestādēs izstrādātas, vadoties no projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” gaitā gūtās pieredzes. To mērķis ir nodrošināt vienotu izpratni par karjeras attīstības atbalsta sistēmu, tās komponentiem un īstenošanu vispārējās, profesionālās un speciālās izglītības iestādēs. Vadlīnijās raksturotas šajā sistēmā iesaistīto dalībnieku lomas un atbildība efektīva karjeras attīstības atbalsta īstenošanā.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Lejupielādēt pdf:
Vadlīnijas karjeras attīstības atbalsta īstenošanai