1. METODIKAS

1.4. Karjeras nedēļas 2022 nodarbība 1. - 6. klasei "Man ir ideja un es varu to īstenot"