1. METODIKAS

1.45. Karjeras izglītības integrēšana mācību saturā

“Karjeras izglītības integrēšana mācību saturā ir ļoti svarīga, tā sasaista mācību stundās apgūtās teorētiskās zināšanas ar reālo darba vidi”, tā savu veikumu pamato Liepājas 15. vidusskolas karjeras konsultante Solvita Vītola, piebilstot, ka ir pārliecinājusies, ka šādi skolēna zināšanas, prasmes un attieksmes tiek maksimāli pietuvinātas dzīves situācijām, tādējādi sekmē skolēna motivāciju tālākai zināšanu apguvei un, iepazīstot darba vidi, ļauj izsvērtāk pieņemt lēmumus par karjeru nākotnē. Organizējot vietējā Liepājas uzņēmuma apmeklējumu, Solvita palīdzējusi 8. klases skolēniem apgūt tēmu sociālajās zinībās “Ražošana, komercdarbība” un ģeogrāfijā “Dabas resursu izmantošana”. Skolēniem, iepazīstot uzņēmumu, bija jāatrod atbildes, kādus resursus izmanto uzņēmums, jāsaprot un jāiepazīst uzņēmējdarbības veids, jāiepazīst jēdziena “patents” būtība un tā izmantošana uzņēmuma darbībā. Paralēli mācību satura jautājumiem skolēni varēja iepazīt profesiju darbībā, saprast, vai gribētu tādu izvēlēties, un kas būtu jādara jau skolas laikā, lai nākotnē izvēlētos šādu vai līdzīgu karjeru. Solvita saka paldies gan kolēģēm – sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotājām, ar kurām kopā tika veidots šis pasākums, gan arī citiem kolēģiem skolā, kuri atsaukušies Solvitas piedāvājumam integrēto mācību stundu veidošanā. Ir iegūta zināma pieredze, ar kuru Solvita jau iepazīstinājusi kolēģus karjeras konsultantus un skolotājus Liepājas skolotāju metodiskajā konferencē “Rosinātava”, tādējādi mudinot arvien vairāk skolotāju identificēt karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartos, programmās un stundu tēmās un iekļaut tās mācību procesā.