1. METODIKAS

1.46. Mērķu uzstādīšanas spēle

Biedrības IDEA radošā kolektīva Santas Leibovičas, Laumas Gulbes un Daces Vīpules – Kuļikas izstrādātā “Mērķu uzstādīšanas spēle” radīta, lai atbalstītu jauniešus tālākās karjeras izvēlē, palīdzot precīzāk formulēt savus mērķus un rast ceļus to sasniegšanā. Spēles laikā soli pa solim atbildot uz atvērtiem jautājumiem, veidojas saruna, kas aizved spēlētāju līdz apzinātam mērķa sasniegšanas rīcības plānam. Mērķu uzstādīšanas spēli var spēlēt gan individuāli, gan kopā ar atbalsta personu – karjeras konsultantu, skolotāju, vecākiem vai citu uzticības personu. Jaunietim šī spēle veicinās atbildību par savu dzīvi un karjeru, ticību sev, savai spējai pārvarēt grūtības un rast motivāciju jauniem sasniegumiem. Tā strukturēs domas, palīdzēs ieraudzīt resursus un saskatīt konkrētas darbības mērķa sasniegšanai. Savukārt izglītotājiem un vecākiem spēle sniegs idejas sarunai ar jaunieti par viņa mērķiem, veicinās jēgpilnu, mērķtiecīgu dialogu. Komplekts sastāv no 56 kārtīm ar precīziem jautājumiem, kas palīdz strukturēt domas un formulēt skaidru atbildi. Tāpat papildus izstrādātas darba lapas, kuras pēc nepieciešamības var lietot nodarbības gaitā, un kuras palīdz fiksēt atbildes un vizualizēt procesu. Jāpiebilst, ka komplekti izstrādāti gan latviešu, gan angļu valodā. Materiāla autores ar radošo veikumu iepazīstinājušas karjeras speciālistus sešās praktiskās darbnīcās, t. sk. iecienītajā metodiskajā pasākumā “Metožu karuselis”. Veikumu varēja iepazīt un izmēģināt arī pasākumos Latvijas novados, piemēram, “Dobeles novada Karjeras dienas 2023”, atzinīgus vārdus spēlei un tās pielietojumam veltījuši karjeras konsultanti un skolotāji Jelgavas novadā. Mērķu uzstādīšanas spēli novērtējuši karjeras atbalsta lietotāji ne tikai Latvijā, bet arī Somijā, Nīderlandē, Portugālē un citās Eiropas valstīs