1. METODIKAS

1.3. Pasākumi jeb “Robežstabi”, kuros veikt skolēnu pašizpēti un vajadzību izpēti vispārizglītojošā mācību iestādē


Materiāls veidots pēc Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētām tiešsaistes nodarbībām “Skolēnu pašizpēte un skolēnu vajadzību izpēte vispārējās izglītības iestādēs – procesa sistematizācija”, apkopojot nodarbību dalībnieku idejas un pieredzi. Materiālu sagatavoja: Mārupes Valsts ģimnāzijas karjeras konsultante Ilze Rūtenberga. 

Lejupielādēt pdf:
Pasākumi jeb “Robežstabi”, kuros veikt skolēnu pašizpēti un vajadzību izpēti vispārizglītojošā mācību iestādē

Prezentācija tiešsaistes nodarbībās "Skolēnu pašizpēte un skolēnu vajadzību izpēte vispārējās izglītības iestādēs – procesa sistematizācija"

Lejupielādēt word:

Darba lapa: PKK praktiskais darbs - skolēnu pašizpētes iespējas

Darba lapa: Skolēniem sasniedzamais pašizpētes prasmju līmenis katrā klašu grupā


**

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.