1. METODIKAS

1.1. Karte speciālistiem karjeras konsultēšanas tumšo ūdeņu navigācijai – kritiskās refleksijas pieeja


Piedāvājam Latvijas karjeras atbalsta speciālistiem Čehijas karjeras atbalsta balvas godalgoto grāmatu “Karte speciālistiem karjeras konsultēšanas tumšo ūdeņu navigācijai – kritiskās refleksijas pieeja”.

Čehijas biedrība EKS Grāmatu prezentēja 2022. gada Eiropas karjeras atbalsta konferencē Prāgā, ko organizēja Euroguidance tīkls. Erasmus+ projekta rezultātā grāmatā apvienoti Eiropā un pasaulē atzītu ekspertu padomi, pārdomas un metodes, kā izvērtēt savu karjeras speciālista lomu un darbību, un rezultātā mācīties no savas un citu profesionālās prakses.


Lejupielādēt pdf:

Karte speciālistiem karjeras konsultēšanas tumšo ūdeņu navigācijai - kritiskās refleksijas pieeja (pdf)


**

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.