1. METODIKAS

Metodikas palīdzēs karjeras atbalsta speciālistiem, pedagogiem, izglītības iestāžu vadītājiem un izglītības politikas veidotājiem pašvaldībās karjeras attīstības atbalsta darba plānošanā, īstenošanā un uzraudzībā.