1. METODIKAS

1.8. 100 metodikas karjeras attīstības atbalstam

100 metodikas karjeras attīstības atbalstamMetodisko materiālu komplektā ietilpst karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugi darbam ar vispārējās vidējās, profesionālās un speciālās izglītības ieguvējiem, 100  metodiku rokasgrāmata darbam grupās un rokasgrāmata pedagogiem karjeras konsultantiem individuālo karjeras konsultāciju īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Lejupielādēt pdf: