1. Starptautiskās karjeras atbalsta asociācijas IAEVG 44. zinātniski-praktiskās konferences rezultāti

IAEVG conference logoPirmo reizi tradīcijām bagātā gadskārtējā IAEVG (International Association for Educational and Vocational Guidance) konference tika organizēta tiešsaistē. Tas ir mudinājis arī konferences rezultātus atspoguļot pirmajā digitālajā “Karjeras ziņu” numurā.

IAEVG konference bija vērienīgākais starptautiskais tiešsaistes pasākumus, kādu līdz šim organizējusi Valsts izglītības attīstības aģentūra, piedaloties 286 dalībniekiem no 45 valstīm, aptverot visus apdzīvotos kontinentus un pasaules laika joslas. Konferences nozīmību pastiprināja fakts, ka tā notika IAEVG 70. jubilejas gadā.


IAEVG 44. zinātniski-praktiskās konferences uzdevums bija atklāt, kā karjeras atbalsts veicina spēju un līdzekļu efektīvāku pielietojumu izglītībā un tautsaimniecībā, jo sevišķi krīzes apstākļos, pievēršot uzmanību kā indivīdiem, tā grupām. Konferencē aplūkota arī pašu karjeras atbalsta pakalpojumu un karjeras atbalsta sniedzēju efektivitāte.

Konference norisinājās trīs dienas, no 19. līdz 21. oktobrim. Katru dienu programmas pirmajā daļā pasaules vadošie eksperti sniedza savu redzējumu par dažādām ar karjeras atbalstu saistītām tēmām, kas tika tulkotas no angļu uz spāņu un latviešu valodu. Pēc aktīvās pauzes, ko vadīja sertificēta auguma psihoterapeite, darbs turpinājās 13 paralēlās sekcijās, to skaitā norisinājās akadēmisko referātu lasījumi, stenda referātu prezentācijas un darbnīcas.

Konferences noslēgumā tika izteikta atzinība referentiem, kuru darbi bija saņēmuši augstāko kvalitātes vērtējumu no konferences Zinātniskās komisijas.

**